top of page

EDM DIŞ TİCARET MAKİNA SANAYİ A.Ş.

İNTERNET SİTESİ TELİF HAKLARI VE KULLANIM KOŞULLARI

A. TELİF HAKLARI

Bu internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) tasarım ve içeriği EDM  DIŞ TİCARET MAKİNA SANAYİ A.Ş. tarafından oluşturulmuştur. İnternet Sitesi 27 Mayıs 2021 tarihinden beri yayındadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca İnternet Sitesi’nin tasarım ve tüm içeriği “eser” olarak nitelendirilmekte olup, bu eserin mülkiyet hakkı ile mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları EDM  DIŞ TİCARET MAKİNA SANAYİ A.Ş.'ye aittir. Bu hakların ihlali halinde EDM  DIŞ TİCARET MAKİNA SANAYİ A.Ş.’nin tüm yasal hakları saklıdır.

B. KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcı, işbu İnternet Sitesi’ne girerek, İnternet Sitesi’nde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak aşağıda belirtilen işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve işbu Kullanım Koşulları ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. Kullanım Koşulları’nda geçen “EDM” ifadesi, EDM  DIŞ TİCARET MAKİNA SANAYİ A.Ş. olarak yorumlanacaktır.


1. Bu İnternet Sitesi bilgilendirme amacıyla, iyi niyetle hazırlanmıştır. EDM, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, İnternet Sitesi’nde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliğini garanti veya taahhüt etmez. İnternet Sitesi’nde veya bu siteden sağlanacak bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler münhasıran bu bilgileri kullananlara aittir. İnternet Sitesi’nin kullanımından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı EDM’nin, pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve EDM’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.


2. Kullanıcılar İnternet Sitesi’ndeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. İnternet Sitesi’ndeki bilgi ve dokümanların EDM’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.


3. EDM, İnternet Sitesi’nde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.


4. EDM, hiçbir şekilde İnternet Sitesi aracılığıyla başkalarına ait gizli bilgileri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Dolayısıyla EDM, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanması nedeniyle edinmiş olduğu her türlü bilgiyi “GİZLİ OLMAYAN BİLGİ” olarak değerlendirecektir.


5. İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılacak başka internet siteleri ile ilgili EDM hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. İnternet Sitesi dışında bulunan internet siteleri, EDM’nın logosu olsa bile, EDM’nin İnternet Sitesi’nden bağımsız olup, bu sitelerin içeriği üzerinde EDM’nin hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. EDM, İnternet Sitesi’ne giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden İnternet Sitesi’ne yapılan bağlantılar EDM’nin yazılı iznine tabidir.


6. EDM’nin İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında bulaşabilecek virüslerden, solucanlardan, truva atlarından (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğeler nedeniyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Virüsler, solucan, truva atları (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelere karşı gerekli tedbirleri almak tamamıyla Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.


7. EDM, İnternet Sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kar/iş/sözleşme kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir.


8. EDM, Kullanım Koşullarını ve İnternet Sitesi’ndeki sair bilgileri dilediği zaman, tek taraflı olarak değiştirebilir. EDM herhangi bir değiştirme öncesinde veya sonrasında Kullanıcıları bilgilendirmekle yükümlü değildir.


9. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanamaz ve EDM’nin veya kiralanan sunucunun teknik altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.


10. EDM, İnternet Sitesi’nin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, İnternet Sitesi’nin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.


11. İnternet Sitesi’nin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page